Hírek

A Felföldi Dalia Iskoláról

 

 

A magyar eredendően harcos nép, így szükségszerűen létezik rá jellemző harci testkultúra hagyománya. A történelem során az ezer sebből vérző magyar nép mindig képes volt felállni, sokszor maréknyian hatalmas seregek ellen. Amikor a legnagyobb nyomás nehezedett rá, akkor volt a legerősebb, megtörhetetlen.

Ahogy a távol-keleti harcművészetek kialakulásában meghatározó tényező volt a fegyvertelen nép önvédelme, úgy a magyarság harci testkultúrájához is feltétlenül hozzátartozik a népi harci testkultúra, ami a pásztorok és parasztok körében élt elevenen. Egyes elemei visszanyúlnak lovas-pásztor és vadász őseink életmódjához.

Kopecsni Gábor egy évtizede kutatja néprajzi módszerekkel a népi harci testkultúrát. Munkája során pásztoroktól gyűjtve új ismeretekkel gyarapította tudásunkat például a botbirkózásról, fokos vívásról és a karikás ostor gyakorlati és virtusos használatáról. Ezen kívül felvázolta a magyar népi birkózások különböző formáit is. Alapvető forrása a küzdő jelegű népi játékokban és táncokban fennmaradt harckészségeket fejlesztő gyakorlatok.

Kutatásai kiterjednek a katonai harci testkultúra is, ami a katonai kiképzés révén sok évszázados kölcsönhatásban áll a népi harci testkultúrával. Kiemelten tanulmányozza a magyarság három jellegzetes fegyverét az íjat, a fokost és a szablyát.
A népi és katonai harci testkultúra elemeit felhasználva, valamint a verseny-, edzésvezetési és gyakorlati tapasztalatokra építve alkotta meg Kopecsni Gábor harcművészeti iskoláját, a Felföldi Dalia Iskolát. Nem egy korszak harcmodorát képviseli, hanem átfogó jelleggel évszázadok magyar harcművészeti tudásának jellemzőit egyesíti. Az iskola tananyaga hét fő tudásterületből vagyis „rovásból” áll: szablya, íj, fokos, bot, karikás ostor, hajítófegyverek és a magyar népi birkózások. A Dalia, mint magyar nemzeti harcművészeti stílus a Trianon által elszakított országrészen, a Felvidéken született, ahol már több csapat működik, és Magyarországon is nyílnak iskolák.

Az „Útnak” eredő harcművészet központja egy felvidéki kis falucskában, Gömörpéterfalán van, ahol csapatvezető képzések zajlanak. Az érdeklődők az ország számos pontján működő és most alakuló közösségekhez is kapcsolódhatnak.

A Felföldi Dalia Iskola célja, hogy a felgyűjtött néprajzi anyag ne csak dokumentáció legyen, hanem az összegezve, kidolgozva és rendszeresítve visszatérjen az életbe mindazok számára, akik a harcművészeten keresztül is megélik a magyarságukat. Egy olyan harcművészeti iskolán keresztül, ahol a nemzettudat és az ősökhöz való kapcsolat ismét erőssé teheti a nemzetet.