Kopecsni Gábor: A magyar karikásostor

Mon, 05/20/2019 - 03:18
A magyar karikásostor

A 2009-ben megjelent könyv bővített változata. Témájában átfogóan foglalkozik a karikásostor hagyományával, úgy mint munkaeszköz, szakrális eszköz, fegyver, vadászeszköz, stb. illetve gyakorlati útmutatóként szolgál a különböző felgyűjtött és gyakorlati tapasztalatokon nyugvó ostorcserdítésekről és képességfejlesztő játékokról!

Terjedelme:330 oldal


A könyv rendelhető: felfolddalia@gmail.com