Kopecsni Gábor: Népi harci testkultúra a felső-Bodrogközben

Mon, 05/20/2019 - 03:27
felső-Bodrogköz

Ezen a tájegységen sikerült pásztorokkal is találkozni, akik kicsi, de fontos adalékot adtak az immár Daliaként működő harcművészeti iskolának.
Tartalmát tekintve e táj népi birkózásait, botos játékait, karikásostor különböző cserdítésit és játékait, íjászatot, bicska- és a hajítójátékokat tartalmazza! 
A kutatómunka során négyszer egy vagy két héten át zajlott a gyűjtés, összesen 31 adatközlőtől, 21 településen. A kutatott anyagról hanganyag, képanyag, egyesekről filmfelvétel is készült, valamint kutatási adatlapot töltöttünk ki, amely tartalmazza a gyűjtött anyag tartalmát, az adatközlő fontosabb adatait, gyűjtés helyét és idejét. A kutatott anyag megtalálható a Felföldi Dalia Szövetség Kutatási Adattárában.

Terjedelme: 164 oldal.

A könyv rendelhető:
felfolddalia@gmail.com