Kopecsni Gábor - Béres Sándor: Népi harci testkultúra a felvidéki Barkóságban

2020/06/13
Barkóság

Egy újabb gyűjtési eredmény látott napvilágot. Ez a kiadvány abban különbözik a többitől, hogy viszonylag szűk régiót tárgyal, a Barkóság Felvidékre eső falvait. Emiatt a e pici régió tartalmával sokkal átfogóbb helyi szintű adatokkal rendelkezik. Az FDSz Kutatási Központ szervezetünk Campus Mundi ösztöndíjasként fogadta Béres Sándor néprajzos doktoranduszt, akik közösen Kopecsni Gáborral végezték a régió gyűjtését, s annak feldolgozását, így született meg eme kiadvány, közkinccsé téve az anyagot! 

  Témájában természetesen követjük a Felföldi Dalia Iskola által képviselt népi harci testkultúrához tartozó olyan elemeket és virtusságokat, amelyeket a harcművészet oktatási anyagán keresztül újra "visszaforgathatuk az életbe". Tárgyalja a magyar népi birkózások különböző formáit, a karikásostor hasznlatát, botos játékokat, fokos/balta emlékeket, a hajítójátékokat és amint a könyv elején látható barkó bicska használatot.

Terjedelme: 170 oldal

  A könyv megrendelhető: felfolddalia@gmail.com