A Felföldi Dalia Iskola új központja nyílik meg a Felvidéken

02/08/2021
Felföldi Dalia Iskola

(Forrás: www.kurultaj.hu oldalról)

 

A Felföldi Dalia Iskola, amely a Magyar Turán Alapítvány által létrehívott Kárpát-medencei magyar hagyományőrzőket összefogó közösség – a Magyar Turán Szövetség – oszlopos tagja, most új központot hoz létre Felvidéken, Gömörpéterfalán. A Felföldi Dalia Iskola ebben a felújított Magyar Közösségi Házban folytatja a nemzeti hagyományainkat őrző munkáját, alább olvashatjuk el vezetőjének, Kopecsni Gábornak a levelét a szép kezdeményezésről.

 

 Az elmúlt időszakban emlékeztünk (volna) a száz éve történt trianoni békediktátumról, ezt tetőzte nemrégiben az Európai Parlamentben elsöpört kisebbségvédelmi kezdeményezés. Az ősi földünkön lakunk bár, de száz éve elszakítottak bennünket a mai Anyaországtól, s azóta is ott van háttérben a soha szűnni nem akaró gyűlölet és ártó szándék… A természet maga is megmutatja, hogy a fényt keletről várjuk, nyugat pedig elnyeli…

   Mindemellett sziklaként álljuk a vihart, párhuzamban zajlik a nemzetegyesítő program. Az országoknak van, de egy nemzetnek nincsenek határai! Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásával felújításra kerül egy takaros, módos parasztház Gömörpéterfalán, Felvidéken, amelyet már a Kárpát-medencén túl Ázsiából is figyelemmel kísérnek. A ház Magyar Közösségi Házként, a Felföldi Dalia Iskola központjaként látja majd el feladatát. A Felföldi Dalia Iskola szorosan együttműködik a Magyar-Turán Szövetséggel, így szándékunkban áll a Magyar-Turán Felvidék bázisát is kialakítani központunkban, amelyre minden bizonnyal ebben az évben sor kerül.

 A Magyar-Turán Szövetség célja kulturálisan újra egyesíteni a Kárpát-medencei magyarságot, a rokon, turáni nemzeteket, és táplálni az ebből fakadó hazaszeretetet. Kiemelt cél egy egységes nemzettudat létrehozása, megerősítése, továbbá a nemzetet összetartó kapcsok erősítése, létrehozása. A Magyar-Turán Szövetség céljaiban egyesíti a tudomány és a hagyományőrzés művelőit, továbbá felismerve a tudományos és hagyományőrző szervezetek összefogásának szükségességét támogatja a magyar nemzeti hagyományok és a magyar kultúra kutatóinak, ápolóinak, színvonalas terjesztőinek a munkáját.

   A Felföldi Dalia Iskola, mint a magyar nemzeti harcművészet élő gyűjtésekkel és írott források elemzésével maga is végez kutatásokat a magyar harci testkultúra terén, aminek eredményeit feldolgozva beépíti a rendszerébe, így alapvető feladataként visszaforgatja az életbe harcművészet formájában. Csapataink elsősorban Felvidéken, illetve Magyarországon tevékenykednek, de már több helyszínen Erdélyben is megvetette a lábát.

  A Magyar-Turán Szövetség csapattagjaként több ízben képviseltük iskolánkat Ázsiában, többek között Kazakisztánban, Kirgizisztánban és Törökországban, ahol barátságok is születtek, nem beszélve az évente szerveződő bugaci ünnepeken, az Ősök Napján és a nagy Kurultajon, aminek legnagyobb áldása, hogy találkozhatunk a testvérnek fogadott barátainkkal. Ennek hatására a harcművészeti iskolánkat is érdeklődés övezi keleten, a közösségi oldalon figyelemmel kísérik és bíztató szavakkal látják el az újuló központunkat.

 A központunk egy felvidéki székhelyű, de Kárpát-medencei szintű magyar nemzeti kulturális bástyája kíván lenni, ahol a kézművességtől kezdve, tudományos és ismeretterjesztő előadásokon át, rendezvényeken keresztül képviseli a hagyományunkat. Az egyik fő célja, hogy korszerű felszereltségű, különböző edzőpályák segítségével színvonalas harcművészeti gyakorlást biztosítson a tanítványoknak és érdeklődőknek.

   A közös munka folyik, akkor is, ha bizonyos érdekek nem akarják az egységet. A történelmünk során százszor megvívtuk a csatáinkat, s még mindig képesek vagyunk erőt felmutatni, ha elesünk, képesek vagyunk felállni, folytatni a harcot a nemes ügyért, mert a nemzeti egység határtalan!

Kopecsni Gábor

Felföldi Dalia Iskola

Magyar-Turán Felvidék

Helyszín