Szabadság, szerelem – Petőfi-szobrot kapott Gömörpéterfalán a Dalia Népfőiskola közössége

10/11/2023
Szabadság, szerelem

2023. augusztus 27.

Gömörben, Gömörpéterfala kis magyar településén avatták fel Lezsák Sándor ajándékát, Petőfi bronz mellszobrát Kopecsni Gábor Dalia Népfőiskoláján. Az eseményen részt vett és koszorúzott a Magyar Országgyűlés alelnökévél egyetemben Balogh Csaba pozsonyi nagykövet is.

Petőfinek a Kárpát-medencében minden magyar településen lehetne bölcsője is és koporsója is – vallja egy segesvári tanító után Lezsák Sándor, Magyar Országgyűlés alelnöke, a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány elnöke.

Lezsák hangsúlyozta, hogy Petőfi Sándor Gömör megye tiszteletbeli táblabírája volt. A szoboravatást jó alkalomnak tartotta, hogy Gömörpéterfalán mondja ki, „Gömör magyar népe nélkül nincs magyarság a Kárpát-medencében!”

Kiemelte, a legkisebb településen is csodálatos értékek vannak, s a legkisebb faluban is lehet nagy dolgokat művelni. Ennek ékes példája a gömörpéterfalai Dalia csapat is, amelynek egyre nagyobb a híre.

„Ehhez szervezőkészség, tisztesség, emberség és hit kell, s az, hogy a felettünk valónak is ragyogjon az arca, ha reánk néz, mert tudja azt, hogy amit cselekszünk a közösségben, az tartást ad”– mondta Lezsák Sándor, majd idézte Petőfi Nem megyek én innen sehová versét című, ami a költő Kárpát-medencei magyarságnak szóló mai üzeneteként is szól.

„Be kell laknunk a Kárpát-medencét, mert ha nem tesszük, belakják mások. Ezért kell minden kötődést erősíteni, s ez a dolga a lakiteleki Népfőiskolai Hálózatnak. Mert Szabó Dezső után szabadon minden gömöri felelős minden gömöriért…” – szögezte le Lezsák.
A Dalia Népfőiskola egyik tagja a lakiteleki Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózatnak.

Lezsák örömét fejtette ki, hogy együtt dolgozhatnak Kopecsni Gáborék csapatával. Jelképesen két magyar szalagot össze is kötött, amit a daliások örök érvényű koszorúként ráhelyeztek a szoborra.

A megemlékezés virágait a talpazaton elhelyezte Lezsák Sándor országgyűlési alelnök és Balogh Csaba nagykövet Magyarország képviseletében; Pelle Erzsébet alpolgármester és Ádám Sándor helyi képviselő Gömörpéterfala község képviseletében; valamint Kopecsni Gábor és Katyi Bálint a Dalia Népfőiskola nevében.

Az avatási ünnepséget a szervezők nevében Chovan Lilla daliás konferálta.

A Kopecsni Gábor vezette gömörpéterfalai Magyar Közösségi Ház előterébe került Lezsák Sándor ajándéka. A Petőfi-szobor alkotója Lantos Gyöngyi. A talpazatot Palásti Gabriella készítette. A hely a Felföldi Dalia Iskola és azon belül a Dalia Népfőiskola központja is. A Dalia Népfőiskola és a hozzá tartozó intézményi közösségek olyan célt képviselnek, amelybe beleillik Petőfi Sándor szellemi hagyatéka.

A közösség Kárpát-medencei lefedettséggel bír, tagjai a Kárpáthaza különböző helyeiről valók.

„Ez az ajándék mindannyiunkat arra ösztönöz, hogy maradjunk meg annak, akik vagyunk, magyarnak. S ezen az úton járjunk továbbra is” – nyilatkozta Kopecsni Gábor.

Kopecsni Gábor, a Felföldi Dalia Iskola alapító vezetője, magyar nemzeti harcművész itt személyesen fogadhatta Lezsák Sándor gratulációját is, hiszen munkássága és létrehozott közössége elismeréseként augusztus 20-a alkalmából neki ítélték oda a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat.

Petőfi Sándor gömörpéterfalai „letelepedésének” napján áhítatot Mudi Róbert berzétei református lelkipásztor mondott. Kiemelte, Petőfi szerethetősége abban rejlik, hogy egyszerűen és érthetően fogalmazott, s nem utolsósorban tüzes, lángoló lelkét az igazság szeretete jellemezte.

„Hiszem, hogy ez az igazság tette szabaddá a költőóriásunkat is, s ha ő ezt így nem is fogalmazta meg, de az Isten lelke, amely az igazságnak a lelke, bátorította őt példaértékű vehemens szabadságharcába” – mondta Mudi Róbert. Hozzátette, hogy olvassunk Petőfit, a Bibliát, s tűzzel és igazságszeretettel éljünk hívő magyar életet.

Az ünnepi műsorban közreműködött Fábián Zoltán a Tamási Áron ihlette Azért születtünk erre a világra, Édes magyar föld és a Legnagyobb érték, örökségem, a magyar nyelv című dalokkal. Vass Blanka Petőfi Egy gondolat bánt engemet című versét adta elő. S közben Kopecsni Sólyomka Petőfi Sándor Csatadal című versét mondta el, amit Lezsák Sándor meghatódottsággal fogadott.

„Bízhatunk addig, amíg ideáll egy hatesztendős kisfiú, s a Csatadalt mondja. Azt kívánom, hogy itt, Gömörpéterfalán is tűrjék Petőfi Sándor vigyázó tekintetét, mert ezentúl ő fogja köszönteni a bejövőket és a távozókat” – szögezte le Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány elnöke.

Az avató ünnepség a Himnusz közös eléneklésével ért véget, de az alkalom a Magyar Közösségi Ház udvarán folytatódott, hiszen augusztus 26-án nyílt családi napot tartottak itt a családi tábor zárásaként.

Forrás: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma

Helyszín