Macar milli dövüşsanatı

Macar halkı kökünde savaşçı bir millettir, buna bağlı olarak kendine has yakın dövüş kültürü geleneğini de içinde barındırmaktadır. Tarih süreci boyunca Macar milleti ne kadar yara alsa ve kan kaybetse de her zaman ayağa kalkmayı başardı ve bir avuç kadar olsalar da büyük ordulara karşı savaştılar. En büyük baskılar ve zorluklar altında, en sağlam ve kırılmaz bütünlüğüne büründü.

Uzak doğu dövüş sanatlarının ortaya çıkmasında rol oynayan, silahsız halkın kendini savunması amacı taşıyan bu yakın dövüş sanatları, Macar çobanları ve çiftçileri çevresinde yaşayan bir kültürdü. Bazı unsurları atlı-göçebe ve avcı atalarımızın yaşam tarzlarından gelmektedir.

Gabor Kopecsni, 10 yılı aşkın süredir etnografik metodlarla yakın dövüş sanatlarını araştırmaktadır. Çalışmaları sırasında çoban ve köylü halktan bilgiler toplayarak, çubuk güreşi, savaş baltası, kırbaç idmanları ve gösterişli kullanımları ile ilgili yeni bilgiler edinmiştir. Bunun yanısıra Macar halk güreşlerinin çeşitliliğini araştırmaktadır. Asıl kaynağı ise mücadele esaslı oyunlarda  ve halk danslarında kalan basit silah kullanımı izleridir.
Araştırmaları yakın dövüş sanatıyla da yüzyıllar boyunca etkileşimde olan askeri dövüş sanatları tarafına da genişlemektedir. Çalışmaları Macarların öne çıkan üç aletini baz almaktadır; yay, nacak ve süvari kılıcı.

Gabor Kopecsni, Felföldi Dalia Okulunu, sivil ve askeri yakın dövüş sanatları araştırmalarının yanısıra, yarışma ve mücadele eğitmenliği bilgisi ve idman tecrübeleri üzerine kurmuştur. Bu okul belli bir dönemi temsil etmiyor, tarih süreci boyunca oluşan Macar dövüş sanatları özelliklerini biraraya getirmektedir. Okulun müfredatı yedi alandan oluşmaktadır, bunlar;kılıç, yay, nacak balta, çubuk, kırbaç, fırlatılan silahlar, Macar halk güreşleri olarak sıralanabilir. Macar dövüş sanatı stili olan Dalia, Trianon anlaşması ile ülkeden koparılan bölgede Felvidek denilen bugünkü Slovakya bölgesinde doğmuştur, burada bir çok takım bulunmaktadır, ayrıca Macaristan’da da okullar açılmaktadır.

“Yol”almaya başlayan dövüş sanatları merkezi Felvidekte bir küçük köyde, Gömörpeterfalva’da bulunmaktadır, idmanlar da burada gerçekleştirilmetedir. İlgilenenler ülkenin farklı bölgelerinde de işleyen şuanda kurulmakta olan topluluklara da katılabilirler.
Felföldi Dalia Okulunun amacı, araştırmalar sonucu toplanan bu bilgilerin sadece bir arşivden ibaret kalmadan, Macar kimliğini dövüş sanatları üzerinden de yaşamak isteyenler için derlenmiş, düzenlenmiş ve sisteme oturturlmuş olarak geri hayata döndürülmesidir. Okul aracılığıla, milli bilinci ile ve atalarıyla olan bağları ile, bir milleti yeniden güçlenebilir.

Çeviri: Erdinç Tunçbilek