Népi harci testkultúra a Barcaságban

2020/12/08
Barcaság

A területi kutatások terén az első olyan kiadvány, amely a Felvidéken kívül eső magyar lakta terüleről szól. Kelet-Erdélyben található Barcaság, amit Hétfalunak vagy tízfalunak is neveznek. Természetesen több település is hozzátartozik a területi egységhez, de magyar szempontból a tíz falu volt mérvadó (a többi szász település). A Barcaság magyar etnikumát tekintve leginkább csángók lakták, ők a barcasági vagy hétfalusi csángók. Mára természetesen több etnikummal keveredtek a települések.

   Ezen a területen több gyűjtőutat szervezve sikerült felvázolni a beszélgetések alkalmával a népi harci testkultúra elemeit, s a maga módján gazdag anyagra leltünk. Ami kiemelkedő értéknek számít, az az öves birkózás vagy "tatárbirkózás" nyomai, illetve Keresztes János személye, aki még huszárként szolgált a seregbe, s néhány dologra visszaemlékezett.
A könyv tartalmában a népi birkózásokról, a botos játékokról, a karikásostorról, az íjászatról, a hajítójátékokról és a bicskáról, Barcaságban végzett  kutatási eredményekről szólnak! 

Rendelhető: felfolddalia@gmail.com